000 00978nam-a2200241---4500
001 283660
005 20200804154226.0
010 _a7-301-08541-9
_bBrochado
090 _a283660
100 _a20091027d2005 k y0pory5003 ba
101 0 _achi
_aeng
102 _aCN
200 1 _a[Shang wu han yu ru men
_eJi ben li yi pian]
_dGateway to business Chinese
_eregular formulas and etiquette
_fed. Zhang Li
_gcompil. Shen Shuying
_aenglish translator Xiong Wenhua
210 _a[Beijing]
_cPeking University Press
_d2005
215 _a195 p.
_d26 cm
225 2 _a[Shang wu han yu xi lie jiao cai]
_bBusiness chinese readers
_v1
675 _a809.51
_vmed
_zpor
702 0 _9240111
_aShen Shuying
_4220
702 0 _9192011
_aXiong Wenhua
_4730
702 0 _9235740
_aZhang Li
_4340
801 0 _aPT
_bUMSD
_c20091027
_gRPC
942 _cLIVRO
_n0