Your search returned 9919 results. Subscribe to this search

|
[Shu fa xin ling de yi shu : xin ling de yi shu / Zhang Yi Guo] Monografia Publication [Beijing : Beijing da xue], 1996 Description [170] p., pag. var. : il. ; 19 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

Northern song dynasty (AD 960-1127=1960-1127) / [Zhongguo hua jing dian cong shu bian ji zu bian] Monografia Publication Beijing : Cultural Relic Publishing House, 2005 Description 79 p. : muito il., color. ; 23 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Tian jin shi hua / Luo Shu Wei] Monografia Publication [Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she], 2000 Description 4, 3, 197 p. ; 19 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Min zu gong ye fa zhan shi hua / zhu zhe Xu Jiansheng] Monografia Publication [Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she], 2000 Description 4, 3, 206 p. ; 19 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Yang wu yun dong shi hua / Ding Xianjun zhu] Monografia Publication [Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she], 2000 Description 4, 4, 193 p. ; 19 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Wen he da] : [su cheng han yu kou yu] = Questions and answers : a course of speed-up oral chinese / [Chen Xiaohua, Zhu Kuanghou bian zhu] Monografia Publication Beijing : Peking University Press, 2005 Description 124, [2] p. : il. ; 26 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Feng Menglong yu Hou Huiqing / Fu Chengzhou zhu] Monografia Publication [Beijing : Zhonghua shu ju], 2004 Description [188] p., pag. var. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Zhongguo li shi da shi nian biao : Gu dai / Shen Qiwei] Monografia Publication [Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she], 2001 Description 3, 911 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Tang dai jiu xing hu yu tu jue wen hua / Cai Hong Sheng] Monografia Publication [Beijing : Zhonghua shu ju], 2001 Description [277] p., pag. var. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Hai Nan : nan zhong guo hai de tian tang dao / Hai Nan Sheng Ren Min Zheng Fu Xin Wen Ban Gong Shi] Monografia Publication [Beijing] : Foreign Languages, 2005 Description III, 277 p. : il. ; 24 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Dao jiao yu chuan tong wen hua / Ren Ji Yu... et al.] Monografia Publication [Beijing : Zhong hua shu ju], 2005 Description 2, 4, 368 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Xi shuo Ming chao / Li Do] Monografia Publication [Shanghai : Shanghai ren min], 2001 Description [359] p., pág. var. ; 20 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Sheng yu 60 nian dai / Buyiyijiu, Bi Feiyu deng zhu] Monografia Publication [Shanghai : Han yu da ci dian chu ban she], 2004 Description [289] p., pag. var. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Cu ju : Shi jie zui gu lao de zu qiu / Liu Bing Guo, Zhao Ming Qi, Liu Huai Xiang] Monografia Publication [Beijing : Zhong hua shu ju], 2004 Description [12], 2, 151 p. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Xizang she hui li shi Zang wen dang an zi liao yi wen ji / Lu Lian Di, Wang Yu Ping] Monografia Publication [Beijing : Zhong Guo Zang Xue chu ban she], 1997 Description 1, 14, 242 p., [6] p. est. : 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Kou shu Zhongguo / "Guang ming ri bao" shu ping zhou kan bian] Monografia Publication [Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she], 2004 Description 155 p. : il. color. ; 23 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

The three gorges = Chang jiang san xia Monografia Publication [Beijing] : China Cartographic Publishing House, 2002 Description 48 p. : principalmente il. ; 21x29 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Ren zhi yu yan xue yu han yu ming ci duan yu / Zhang Min zhu] Monografia Publication [Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she], 1998 Description 5, 2, 394 p. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability No copies available Lost (1).

[Zhongguo jin rong zhi du de feng xian ji li ji gai ge lu jing yan jiu] = Zhongguo jinrong zhidu de fengxian jili ji gaigelujingyanjiu / [Zhang Hejie zhu] Monografia Publication [Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she], 2004 Description [434] p., pág var. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Bai yin gu / Cheng Yi zhu] Monografia Publication [Beijing : Zuo jia chu ban she], 2005- Description --v. ; 22 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).