Your search returned 9916 results. Subscribe to this search

|
[Haitun xingji ; Eduolike dongyou lu ; Shahalu qianshi Zhongguo ji = The journey of Het’um I, King of Little Armenia, Central Asiatic / He Gaoji] Monografia Publication [Beijing : Beijing zhonghua shuju], 2002 Description 158 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

China - Britain / ed. The Information Office of the State Council of the People's Republic of China ; [chief ed. Guo Changjian ; trad. Li Huailin, Shi Yang] Monografia Publication [Beijing] : China Intercontinental Press, 2003 Description 170 p. : muito il. ; 25x26 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Wen Zi shu yi / Wang Li Qi] Monografia Publication [Beijing : Zhong Hua shu ju], 2000 Description [565] p., pág. var. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Sun Li san wen] Monografia Publication [Beijing : Ren min wen xue chu banshe], 2005 Description 3, 3, 282 p. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Han yu yin yun / Wang Li] Monografia Publication [Beijing : Zhonghua shu ju], 2004 Description [196] p., pag. var. ; 19 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

Han yu liang ci ying yi shou ce / [Ma Li] Monografia Publication [Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she], 1999 Description [230] p., pag. var ; 17 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Tian ye yu yin xue / Luo An Yuan] Monografia Publication [Beijing : Zhong Yang Min Zu da xue chu ban she], 2000 Description [272] p., pag. var : il. ; 20 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Xi zang wu shi nian : li shi juan / Huang Hao, Liu Hong Ji] Monografia Publication [Beijing : Min zu chu ban she], 2001 Description 17, 288 p., [8] p. est. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Xian dai hua jin cheng zhong de Zhongguo ren wen xue ke : Zhe xue juan / zhu zhe Yang Guorong] Monografia Publication [Shanghai : Shanghai ren min chu ban she], 2005 Description 3, 2, 351 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

Zhong guo wen ti bao gao / [Jin Xin] Monografia Publication [Beijing : Zhong guo she hui ke xue], 2004 Description 6, 22, 434 p. ; 24 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Liao zhai zhi yi xuan] = Strange tales from make-do studio / [Pu Songling zhu] Monografia Publication [Beijing : Wai wen chu ban she], 2004 Description [8], 449 p. ; 21 cm. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Han yu yu fa de te dian he xue xi / Zhang Zhigong] Monografia Publication [Shandhai : Shanghai jiao yu], 1985 Description 61 p. ; 19 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Pian zheng fu ju / Lin Yu Wen] Monografia Publication [Shanghai : Shanghai Jiao Yu], 1984 Description 2, 71 p. ; 19 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Zou jin Zhong guo] : [chu ji ben] = Meeting China : elementary / [Yang Defeng, Huang Li] Monografia Publication [Beijing] : Peking University Press, 2004 Description 2, 147 p. : il. ; 26 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability No copies available Lost (1).

[Si chou zhi lu / Zhang Yi Ping] Monografia Publication [Beijing : Wu zhou chuan bo], 2005 Description 168 p. : il. ; 25 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Zou xiang hun dun san bu qu / Cong Wei Xi] Monografia Publication [Beijing : Beijing chu ban she], 2001 Description [531] p., pag. var., [8] p. est. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

A survey of classical chinese literature : with excerpts from masterpieces / Zhang Dexin Monografia Publication Beijing : Language and Culture University Press, 1995 Description X, V, 455 p., 1 f. desdobr. mapa : il. ; 23 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Xizang wen hua de fa zhang / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi] Monografia Publication [Beijing : Xin xing chu ban she], 2000 Description 26 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Xian dai yu yan xue de li shi yu xian zhuang / Lin Yushan] Monografia Publication [Henan : Henan ren min chu ban she], 2000 Description 5, 2, 287 p. ; 19 cm. LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (4).

Travels in space and time : looking back at a century of Chinese rural anthropology / [Zhuang Kongshao... et al.] Monografia Publication Beijing : [Zhong Guo Ren Min Da Xue], 2004 Description 496 p. : il. ; 23 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).