Your search returned 239 results. Subscribe to this search

|
[Jiangsu wenshi ziliao xuanji / compil. Yang Jie] Monografia Publication [Jingsu : Jiangsu guji chubanshe], 1987- Description --v. ; 20 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Han yu ting li shuo hua jiao xue fa / Yang Huiyuan zhu] Monografia Publication [Beijing : Beijing yu yan xue yuan], 2005 Description 3, VI, 369 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Zhongguo gu dian xiao shuo shi lun / Yang Yi zhu] Monografia Publication [Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she], 2004 Description 738 p. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Jindai Zhongguo / ed. Yang Guo] Monografia Publication [Shanghai : Shanghai Shehui Kexueyuan Chubanshe], 2010 Description 499 p. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Shiji zhaji / ed. Yang Jialuo] Monografia Publication [Taibei : Shijie Shuju Yinxing], 1977- Description --v. ; 20 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Yiyi de yiyi : jinshi dongya de fanli xuesi chao / ed. Yang Rubin] Monografia Publication [Taibei : Taida chuban zhongxin], 2013 Description XI, 464 p. ; 22 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Taiwan shenming xinyang yu minjian wenxue yi / Yang Lianfu zhu] Monografia Publication [Taibei Shi : Bo yang wen hua shi ye you xian gong si], 2012 Description VI, 261 p. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Cong "wu jing" dao "xin wu jing" / ed. Yang Rubin] Monografia Publication [Taibei : Taida chuban zhongxin], 2013 Description VIII, 364 p. ; 22 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Suchang hanyu Chujì Jiaocheng luyin wenben / Yang Huiyuan... et al.] Monografia Publication [Beijing : BLCU Press, 19--] Description 2 v. ; 26 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (4). Lost (1).

[Xian dai Han yu / Yang Xin’an] Monografia Publication [Chongqing : Chong qing ren min chu ban she], 1956- Description --v. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (2).

[Ma ke si zhu yi zhong guo hua shi hua / zhu zhe Yang Kuisong] Monografia Publication [Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she], 2000 Description 4, 2, 228 p. ; 19 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Ying Han dui bi yan jiu lun wen ji, 1977-1989=1977-1989 / Yang Zijian ; Li Ruihua bian] Monografia Publication [Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she], 1997 Description III, 4, 590 p. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (4).

[Luo ji yu ren sheng : yu yan yu miu wu / Yang Shi Yi] Monografia Publication [Tai Bei : Shu Linchu Ban You Xian Gong Si], 1991 Description III, 4, 324 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

The miraculous pigtail : Feng Jicai / [pref. Gladys Yang] Monografia Publication Beijing : Chinese Literature Press, 1987 Description 312 p. ; 18 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Zhongguo de shu fa / Ou Yang Zhong Shi... et al.] Monografia Publication [Beijing : Shang wu yin shu guan], 2000 Description 186 p. : il. ; 19 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

Tesouros do Museu Nanjing / coord. Wang Zeng Yang Monografia Publication Macau : Instituto Cultural de Macau, 1996 Description [184] p. : il. ; 29 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

Chinese communist society : the family and the village : containing "The Chinese family in the Communist Revolution" and "A Chinese village in early Communist transition" / C. K. Yang Monografia Publication Cambridge : M. I. T. Press, 1965 Description 546 p., pag. var. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Mengzi yi zhu / Yang Bojun yi zhu] Monografia Publication [Beijing : Zhong hua shu ju], 2006 Description 483 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Xian dai hua jin cheng zhong de Zhongguo ren wen xue ke : Zhe xue juan / zhu zhe Yang Guorong] Monografia Publication [Shanghai : Shanghai ren min chu ban she], 2005 Description 3, 2, 351 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Zhonghua wen hua Meiguo xing : xin wen bao dao ji] = 2000 chinese culture exchange tour in the United States / [Yang Ji Ming] Monografia Publication [Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she], colof. 2001 Description 9, 263 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).