Your search returned 105 results. Subscribe to this search

|
[Mei Yiqi xiao zhang shi shi wu shi zhou nian ji nian hui lun wen ji / Guo li qing hua da xue jiao wu chu ce hua zheng li] Monografia Publication [Xinzhu] : National Tsing Hua University Press, 2013 Description IV, 312 p : il. ; 23 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Bu diao de hua ji : Li Ang guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Jiang Baochai, Lin Zhenshan zhu] Monografia Publication [Taipei : Lian he wen xue chu ban she gu fen you xian gong si], 2012 Description 490 p. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Pu tong hua shui ping ce shi de li lun yu shi jian / Guo jia yu yan wen zi gong zuo wei yuan hui pu tong hua pei xun ce shi zhong xin, "Yu yan wen zi ying yong" bian ji bu he bian] Monografia Publication [Beijing : Shang wu yin shu guan], 1998 Description II, 2, 216 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (3).

[Wen tan dang an : dang dai zhu ming wen xue jia zi shu / Quan guo zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian ji] Monografia Publication [Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she], 2001 Description 1, 362 p. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (1).

[Yu yan jiao yu wen ti yan jiu lun wen ji (2000) / Yu yan jiao yu wen ti zuo tan hui ; Zhongguo dui wai Han yu jiao xue xue hui mi shu chu, Yu yan wen zi ying yong bian ji bu bian] Monografia Publication [Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2001] Description 3, 2, 409 p. : il. ; 21 cm LocationBiblioteca Fernão Mendes Pinto Availability Reference (2).