Li shi xiao gu shi cong shu xuan ji [Li shi xiao gu shi cong shu xuan ji] / compil. Editora Popular de Hebei

[Li shi xiao gu shi cong shu xuan ji] / compil. Editora Popular de Hebei . - [Hebei : E.P.H.], 1984 . - 520 p. 19 cm
008(510)
951
895.1