Song Ming li xue shi [Song Ming li xue shi] / Hou Wai Lu... [et al.]

[Song Ming li xue shi] / Hou Wai Lu... [et al.] . - [Beijing : Editora Popular], 1984-19-- . - v. 21 cm . -
vol.1 : 1984. - 774 p.
008(510)
19(510)"09/16"