Zhong guo gu dai wen xue ci dian [Zhong guo gu dai wen xue ci dian] / Wang Li... [et al.]

[Zhong guo gu dai wen xue ci dian] / Wang Li... [et al.] . - [Guangxi : Editora Popular de Guangxi], 1986-19-- . - v. 21 cm . -
vol.1 : 1986. - 410 p.
008(510)
030.8:895.1
895.1:030.8