Sen yi ba yun dong zi liau [Sen yi ba yun dong zi liau] / comp. Sun Guo Heng, Wen Hai

[Sen yi ba yun dong zi liau] / comp. Sun Guo Heng, Wen Hai . - [Beijing : Editora Popular], 1984 . - 565 p. 19 cm
008(510)
951"19"