Wang Zhenzhong [Ming Qing huishang yu Huaiyang shehui bian qian / Wang Zhenzhong]

[Ming Qing huishang yu Huaiyang shehui bian qian / Wang Zhenzhong] . - [Beijing : Xu yi nong], 1996 . - 218 p. : il. 21 cm
7-108-00900-5 Brochado

951