[Yujing hua zhong di renwen xueke huayu] : Discourse of humanties [i.é] humanities in contextualization / [ed. Zhou Xian, He Chengzhou, Ma Junya]

[Yujing hua zhong di renwen xueke huayu] : Discourse of humanties [i.é] humanities in contextualization / [ed. Zhou Xian, He Chengzhou, Ma Junya] . - Peking : Peking University Press, 2008 . - 2, 336 p. 23 cm
978-7-301-13438-2 Brochado

009