Xie Shuangtian [Humen yihen / Xie Shuangtian]

[Humen yihen / Xie Shuangtian] . - [Taibei : Jindai Zhongguo chuban she, 1979] . - [154] p. 21 cm
895.1