Yang Rongguo [Kongzi : wangu de weihu nulizhi de sixiangjia / Yang Rongguo]

[Kongzi : wangu de weihu nulizhi de sixiangjia / Yang Rongguo] . - [Hong Kong : Zianggang sanlian shudian], 1973 . - 53 p. 19 cm
19 CONFUCIO