Wang Ermin,, 1927- [Sixiang chuangzao shidai : Sun Zhongshan yu Zhonghua Minguo / Wang Ermin]

[Sixiang chuangzao shidai : Sun Zhongshan yu Zhonghua Minguo / Wang Ermin] . - [Taibei : Xiu wei zixunkeji gufen youxian gongsi], 2011 . - XII, 316 p. : il. 21 cm
978-986-221-707-8 Brochado

19 SUN
321.01(510)
951