[Min su qu yi = Journal of Chinese ritual, theatre and folklore / ed. Wang Qiu Gui... et al.]

[Min su qu yi = Journal of Chinese ritual, theatre and folklore / ed. Wang Qiu Gui... et al.] . - [Taibei : Caituan faren shi zheng minsu wenhua jijinhui, 1980]-