Vieira,, Álvaro Siza,, 1933- Bouça residents association housing : Porto 1972-77, 2005-06 / Álvaro Siza ; ed. Brigitte Fleck, Wilfried Wang

Bouça residents association housing : Porto 1972-77, 2005-06 / Álvaro Siza ; ed. Brigitte Fleck, Wilfried Wang . - New York : Art Publishes, 2007 . - 143 p. : il. 22 cm . - (O'Neil Ford Monograph Series; 1)
978-3-8030-0684-4 Brochado

72(469) SIZA VIEIRA
711.585(469.121)