Yang Guozhen [Hing Qing tudi qiyue wenshu yanjiu / Yang Guozhen]

[Hing Qing tudi qiyue wenshu yanjiu / Yang Guozhen] . - [Beijing : Renmin Chubanshe], 1988 . - 395 p. : il. 20 cm
7-01-000130-8 Brochado

332.2(510)
347.23(510)