Yang Jianyu [Zhongguo lidai diwang lu / Yang Jianyu]

[Zhongguo lidai diwang lu / Yang Jianyu] . - [Shanghai : Shanghai Wenhua, 1993] . - 991, [28] p., [4] f. est. : il. 21 cm
7-80511-194-4 Encadenado

951