Wang Rigen [Xiangtu zhi lian : Ming Qing huiguan yu shehui bianqian / Wang Rigen]

[Xiangtu zhi lian : Ming Qing huiguan yu shehui bianqian / Wang Rigen] . - [Tianjin : Tianjin Renmin Chubanshe], 1996 . - 348, [8] p. : il. 20 cm
7-201-02255-5 Brochado

951