He Jingzhi, 1924- The white-haired girl : an an opera in five acts / He Jingzhi, Ding Yi ; trad. Yang Xianyi, Gladys Yang

The white-haired girl : an an opera in five acts / He Jingzhi, Ding Yi ; trad. Yang Xianyi, Gladys Yang . - 2nd ed . - Beijing : Foreign Languages press, 1987 . - VI, 93 p. [7] p. est. 21 cm
0-8351-1562-3 Brochado

782(510)
895.1
82-293