Ti yan Han yu ji chu jiao cheng = Experiencing Chinese / [zhu bian Jiang Liping]

Ti yan Han yu ji chu jiao cheng = Experiencing Chinese / [zhu bian Jiang Liping] . - Di 1 ban . - [Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she], 2006 . - 2 v. : il. 28 cm . -
Vol.1 : VI, 246 p.Vol.2 : [8], 258 p
7-04-020313-8 (v.1)978-7-04-020519-0 (v.2) Brochados

809.51:372.88
372.88:801.51