[HSK liu shi tian qiang hua : han yu shui ping kao mshimo nixi jiji (chu zhong deng) / Li Yong Shuo... et al.]

[HSK liu shi tian qiang hua : han yu shui ping kao mshimo nixi jiji (chu zhong deng) / Li Yong Shuo... et al.] . - [Beijing : Beijing da xue], 2006 . - 185 p. 26 cm
7-301-09726-3 Brochado

809.51:372.88
372.88:809.51