Wang Bingzhao [Zhong guo gu dai shu yuan / Wang Bingzhao]

[Zhong guo gu dai shu yuan / Wang Bingzhao] . - [Beijing : Shangwu yin shu guan], 2005 . - III, 203 p., [4] p. est. 19 cm . - (Zhongguo wenhuashi zhishi congshu)
7-100-02547-8 Brochado

371.09(510)