Shen Yucheng,, 1932- [Zuo zhuan yi wen / Shen Yucheng yi]

[Zuo zhuan yi wen / Shen Yucheng yi] . - [Beijing : Zhonghua shu ju], 2005 . - [2, 600] p. 21 cm
7-101-00094-0 Brochado

895.1