[Bo ya Han yu] = The learned chinese / [ed. Li Xiaoqi, Ren Xuemei]

[Bo ya Han yu] = The learned chinese / [ed. Li Xiaoqi, Ren Xuemei] . - [Di 1 ban] . - [Beijing : Peking University Press, 2006 . - 2 v. : il. 26 cm . - ([Bei da ban xin yi dai dui wai Han yu jiao cai., Ji chu jiao cheng xi lie]) . -
Vol.1 : The learned chinese. - 4, 6, 256 p. + 3 discos ópticosVol.2 : Boya chinese. - 4, 215 p. + 2 discos ópticos
7-301-07529-4 Brochado

809.51:372.88
372.88:809.51