Su Faxiang [Qing dai zhi Zang zheng ce yan jiu / Su Fa Xiang zhu]

[Qing dai zhi Zang zheng ce yan jiu / Su Fa Xiang zhu] . - [Beijing : Min zu chu ban she], 2001 . - [272] p., pag. var. 21 cm
7-105-03422-X Brochado

951