Yin Wei Xian [Min dai zang zu shi yan jiu / Yin Wei Xian]

[Min dai zang zu shi yan jiu / Yin Wei Xian] . - [Beijing : Min zu chu ban she], 2001 . - 263 p. 21 cm
7-105-03860-8 Brochado

951.5