Wang Yu Zhe [Zhong hua yuan cg shi / Wang Yu Zhe]

[Zhong hua yuan cg shi / Wang Yu Zhe] . - [Shanghai : Shanghai ren min chu ban she], 2004 . - 772 p., [34] p. est : il. 21 cm
7-208-04545-3 Encadernado

951