[Shi liu shi ji Zhongguo nan bu xing ji] / ed. C. R. Boxer ; [He Gaoji yi]

[Shi liu shi ji Zhongguo nan bu xing ji] / ed. C. R. Boxer ; [He Gaoji yi] . - [Beijing : Zhonghua shu ju], 2002 . - [262] p., pág. var. : il. 21 cm . - (Zhong wai guan xi shi ming zhu yi cong) . - Tít. orig.: South China in the sixteenth century
7-101-00394-X Brochado

910.4(510)