Li Dejin [Xian dai Han yu jiao cheng : shuo hua ke ben / Li Dejin, Li Gengxin]

[Xian dai Han yu jiao cheng : shuo hua ke ben / Li Dejin, Li Gengxin] . - [Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she], 2001- . - v. 21 cm . -
Vol.2 : [Speaking]. - 2001. - 19, 450 p. : il
7-5619-0495-9 (v.2) Brochado

809.51:372.88
372.88:809.51
82.035