Lu Xun, [Na han] = Call to arms / written by Lu Xun ; translated by Yang Xianyi, Gladys Yang

[Na han] = Call to arms / written by Lu Xun ; translated by Yang Xianyi, Gladys Yang . - [Beijing] : Foreign Languages Press, 2004 . - [6], 443 p. 21 cm . - (Echo of classics)
7-119-02695-X Brochado

895.1 LU