Xibian ziyin jilu / [ed. Wang Jiantang]

Xibian ziyin jilu / [ed. Wang Jiantang] . - [Beijing : Yu wen chu ban she], 1994 . - [176] p., pág. var. 19 cm
7-80006-808-0 Brochado

809.51