Li Dejin Ting li ke ben=Listening. [Xian dai han yu jiao cheng / Li Dejin, Li Gengxin]

[Xian dai han yu jiao cheng / Li Dejin, Li Gengxin] . - [Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue], 2000-2002 . - 2 v. 21 cm . -
Vol.1 : Ting li ke ben=Listening. - 2002. - 298 p.Vol.2 : Ting li ke ben=Listening. - 2000. - 254 p.
7-5619-0661-7 (v.1)7-5619-0455-X (v.2) Brochados

809.51:372.88
372.88:809.51