Yin Guangren [Anotação e revisão sobre Ou-Mun Kei Leok / Yin Guangren, Zhang Rulin ; coord. Zhao Chun Chen]

[Anotação e revisão sobre Ou-Mun Kei Leok / Yin Guangren, Zhang Rulin ; coord. Zhao Chun Chen] . - Macau : Instituto Cultural, 1992 . - 314 p. : il. 23 cm
972-35-0123-6 Brochado

908(512.318)