Jiao Fan [Kai Tu Xue Liangci] = Learning chinese measure words / Jiao Fan

[Kai Tu Xue Liangci] = Learning chinese measure words / Jiao Fan . - Beijing : Sinolingua, 1993 . - IV, 244 p. : il. 26 cm
7-80052-201-6 Brochado

809.51:372.88
372.88:809.51