China., Editora da Enciclopédia [Zhongguo da bai ke quan shu : zhongguo baike nianjian 1982]

[Zhongguo da bai ke quan shu : zhongguo baike nianjian 1982] . - [Beijing : Editora da Enciclopédia da China], imp. 1984 . - XII, 706 p. : il. 27 cm
008(510)
030.1