Selected chinese stories of the song and ming dynatiesSong Ming ping hua xuanSelections from records of the historianShi ji xuanStrange tales from make-do studioLiao zhai zhi yiThe selections from records of the Taiping EraTai Ping guang ji xuanSelected chinese tales of the Han, Wei and six dynasties periodsHan Wei liu chao, xiao shu xuanSelected tang dynasty storiesTang day chuan qi xuanAncient chinese fablesZhong guo gu dai yu yan xuanSunziSun Bin [Selecção bilingue de obras clássicas em miniatura - 3]

[Selecção bilingue de obras clássicas em miniatura - 3] . - [Beijing] : Foreign Languages Press, 2000 . - 8 v. 13 cm . - ([Selecção de obras clássicas]) . -
livro 1 : Selected chinese stories of the song and ming dynaties = Song Ming ping hua xuan / writen Feng Menglong, Ling Mengchu ; trad. Yang Xianyi, Gladys Yang. - 623 plivro 2 : Selections from records of the historian = Shi ji xuan / writen Sima Qian ; trad. Yang Xianyi, Gladys Yang. - 497 plivro 3 : Strange tales from make-do studio = Liao zhai zhi yi / writen Pu Songling ; trad. Denis C, Victor H. Mair. - 623 plivro 4 : The selections from records of the Taiping Era = Tai Ping guang ji xuan / compil. Li Fang... [et al.] ; trad. Zhang Guangqian. - 527 plivro 5 : Selected chinese tales of the Han, Wei and six dynasties periods = Han Wei liu chao, xiao shu xuan / trad. Yang Xianyi, Gladys Yang. - 473 plivro 6 : Selected tang dynasty stories = Tang day chuan qi xuan / ed. Shen Jiji... [et al.] ; trad. Yang Xianyi, Gladys Yang. - 195 plivro 7 : Ancient chinese fables = Zhong guo gu dai yu yan xuan / trad. Yang Xianyi, Gladys Yang. - 241 plivro 8 : Sunzi : the art of war = Sun Zi bing fa . Sun Bin : the art of war = Sun Bin bing fa / ed. trad. into modern chinese by Wu Rusong, Wu Xianlin ; trad. Lin Wusun. - 15, 345 p.
7-119-02691-7 (Obra completa) Brochada

895.1