Chen Jianing CN : Zhong-guo shen hua shi jie = The world of chinese myths / Chen Jianing, Yang Yang

CN : Zhong-guo shen hua shi jie = The world of chinese myths / Chen Jianing, Yang Yang . - Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 1995 . - 10, 210 p., [19 f. est. color. : il. 21 cm
7-5619-0414-2 Brochado

299.51